Zwinni my

Praca bez szefa

Czy myślałeś kiedyś jak to jest pracować bez szefa, który często mówi co masz robić i zapewne go nienawidzisz? Pewnie też myślisz, że nie mieć szefa można tylko wtedy gdy jesteś właścicielem własnej firmy i nikomu nie podlegasz, ewentualnie klientom.
Można inaczej, można pracować w zespole, który nie ma szefa. Nie wierzysz? Przeczytaj.

Liderzy

Jako organizacja pozarządowa posiadamy oczywiście zarząd, który jest wymagany prawnie, jednak nie można powiedzieć, że posiadamy bosa, który rozkazuje, planuje i rozstawia po kątach. Mamy liderów, i to kilku, reszta za nimi podąża i powstają rzeczy cudowne. Są tzw. liderami służebnymi, nie sa ponad członkami organizacji, służą innym, dają przykład, mentorują.

Zwinność

„Zwinne zarządzanie projektami (agile menagment) – iteracyjne, przyrostowe podejście do organizacji pracy zespołów. W odróżnieniu od kaskadowego zarządzania projektami, gdzie wysiłek skupia się na dostarczeniu wcześniej przygotowanego planu, w tym podejściu zmiany są naturalnym elementem dostarczania projektu.

Tyle mówi Wikipedia, ale co to oznacza?

O samoorganizującym się zespole wspomina manifest Agile:

„Najlepsze architektury, wymagania i projekty powstają w samoorganizujących się zespołach.”

Agile szeroko stosowane w branży IT wkracza coraz szerzej do innych projektów. Zespoły samoorganizujące biorą na siebie odpowiedzialność, tworzą i zarządzają własnymi zadaniami i nie polegają na szefie, aby powiedział im, co mają robić. Słyszałem kiedyś, że ze Agile jest jak z tamponem. Jeśli  dasz go mężczyźnie to może go wykorzystać, ale niekoniecznie w dobry sposób. Kobieta będzie wiedziała co z nim zrobić. Nasz zespół umiał się samoraganizować zanim o zarządzaniu zwinnym usłyszał. Po zwiększeniu świadomości teamu, efekty są jeszcze lepsze.

9 Cech zespołu zwinnego

  1. Własność: Zespół jako grupa dojrzałych osób, które podejmują inicjatywy i pracują dla siebie i nie czekają aż szef oddeleguje zadania. Tworzy to większe poczucie własności i zaangażowania.
  2. Motywacja: Członkowie zespołu powinni być skupieni i zainteresowani swoją pracą.
  3. Praca zespołowa: Zespół może zarządzać własnymi pracami w zakresie przydzielania zadań, szacowania, itp.
  4. Coaching (ale taki dobry, NIE Kołcz Majk): Zespół robi to, w czym jest najlepszy, ale nadal wymaga pewnego poziomu mentoringu i ułatwiania pracy, nie wymagają kierowania i kontroli.
  5. Zaufanie i szacunek: Członkowie zespołu ufają sobie i szanują się nawzajem. Są gotowi, aby zrobić wszystko, aby pomóc sobie nawzajem rozwiązać problemy.
  6. Zaangażowanie: Członkowie  komunikują się ze sobą więcej i są w pełni zaangażowani w realizację zadań indywidualnie i grupowo.
  7. Współpraca: Zespół rozumie, że aby z powodzeniem ukończyć projekt, powinien rozumieć wymagania i nie bać się zadawać pytań, aby wyjaśnić wątpliwości.
  8. Kompetencje: Osoby muszą być kompetentne do danego zadania. Doprowadzi to do zaufania do ich pracy i wyeliminuje potrzebę kierowania z góry.
  9. Ulepszenia: Ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i rekomendowanie innowacyjnych pomysłów i ulepszeń.

W naszym zespole działa to świetnie, chociaż przed próbą wprowadzenia zwinnego zespołu, a raczej uświadomienia, że tak właśnie pracują od samego początku, pojawiały się propozycje wprowadzenia bardziej monarchicznego porządku organizacji. Jednak ludzie przekonali się, że każdy kto zaznał trochę swobody w pracy, czuje odpowiedzialność za to co robi i większą satysfakcję. Taki model zarządzania ma swoje plusy i minusy, jak każdy.
A Ty co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu.

 

Mateusz

Mateusz Bukowski
Tester oprogramowania
i pasjonat NGO.

 

 

 

 

Źródło grafiki: Google