Fundusz stypendialny im. Piotra Kołodzieja

Fundusz stypendialny im. Piotra Kołodzieja

Fundusz jest częścią działań statutowych Stowarzyszenia Razem Łatwiej.
Został powołany   dla upamiętnienia tragicznie zmarłego skarbnika Stowarzyszenia  RAZEM Łatwiej- Piotra Kołodzieja.plakat
Fundusz przyznaje stypendia dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, którego absolwentem był Piotr. Stowarzyszenie chce w ten sposób doceniać zaangażowanie uczniów I Liceum w działania społeczne i charytatywne.
Środki zgromadzone w ramach Funduszu pochodzą od prywatnych Darczyńców, którzy chcą upamiętnić Piotra.

Kto może ubiegać się o stypendium:

  • Uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
  • Zamieszkały Na terenie gminy Łapanów
  • Średnia ocen za poprzedni rok szkolny nie niższa niż 4.0 lub udokumentowane szczególne osiągnięcia.

Na stronie FunduszPiotraKolodzieja.pl do pobrania są regulamin Funduszu i formularz wniosku o stypendium. Termin składania wniosków I edycji Funduszu upływa z dniem 30.09.2016 (decyduje data stempla pocztowego).