Wycieczka w Bieszczady

W dniach 19-20.07. 2014 r. zorganizowany został obóz profilaktyczno- wypoczynkowy przez Stowarzyszenie „RAZEM Łatwiej” przy współpracy z Zespołem Szkół w Sobolowie w miejscowości Wołkowyja w województwie podkarpackim. W tej formie wypoczynku udział brało 21 osób, w tym 3 opiekunów. Celem wycieczki było propagowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia, kształtowanie umiejętności personalnych, budowanie więzi grupowych oraz rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

[…]