Misja

Inspirujemy rozwój Doliny Stradomki
Wszystko to
co nas definiuje

1.Patriotyzm – pamięć o świętach narodowych, rodowodzie historii, dbanie o promocję ziemi lokalnej, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, wspieranie młodych zdolnych z naszego regionu.
2. Szacunek - do siebie samych, do poglądów, propozycji. Nie uginanie się przed działaniami mogącymi ten szacunek naruszyć. Każdy człowiek ma swoją godność bez względu na wyznanie, pochodzenie, kolor skóry czy orientację.
3. Pro-aktywność - wychodzenie naprzeciw, rozwój poprzez działanie.
4. Zaradność – aktywizacja mieszkańców, pokonywanie barier, rozwiązywanie problemów poprzez wspólne działanie.
5. Pomoc - wolontariat, wspieranie lokalnych inicjatyw, wrażliwość na krzywdę, wsparcie dla słabszych.
6. Rodzina - promowanie wartości rodzinnych, dobre wychowanie.
7. Otwartość - na współpracę z organizacjami, środowiskami dającymi wartość, na nowe efektywne metody działania (szkolenia, metodyki rozwoju stowarzyszenia).
8. Uczciwość - w relacjach wewnętrznych, w postrzeganiu nas oraz każdym działaniu, przejrzystość.

NASZ ZESPÓŁ

Przesłany obraz

Jacek

Przesłany obraz

Natalia

Przesłany obraz

Dawid

Przesłany obraz

Kuba

Przesłany obraz

Agata

Agata była jednym z współpracujących z nami wolontariuszy, później wstąpiła w szeregi koordynatorów.
Prywatnie znakomita fryzjerka.
Lubi gotować i spotykać się ze znajomymi.
Przesłany obraz

Darek

Przesłany obraz

Kinga

Przesłany obraz

Kuba

Przesłany obraz

Mateusz

jest Scrum Masterem – implementuje
i czuwa nad pracą z wykorzystaniem metodyk zwinnych, planuje jak ulepszyć nasz proces, usprawnia pracę zespołu.
Zajmuję się kampanią social media, zarządza stroną internetową.

Wydarzenia

Napisz do nas