O

WARTOŚCI, KTÓRE PRZYŚWIECAJĄ NASZYM DZIAŁANIOM:
Wszystko to
co nas definiuje

1.Patriotyzm – pamięć o świętach narodowych, rodowodzie historii, dbanie o promocję Ziemi lokalnej, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, wspieranie młodych zdolnych z naszego regionu.
2. Szacunek - do siebie samych, do poglądów, propozycji. Nie uginanie się przed działaniami mogącymi ten szacunek naruszyć. Każdy człowiek ma swoją godność bez względu na wyznanie, pochodzenie, kolor skóry czy orientację.
3. Pro-aktywność - wychodzenie naprzeciw, rozwój poprzez działanie.
4. Zaradność – aktywizacja mieszkańców, pokonywanie barier, rozwiązywanie problemów poprzez wspólne działanie.
5. Pomoc - wolontariat, wspieranie lokalnych inicjatyw, wrażliwość na krzywdę, wsparcie dla słabszych.
6. Rodzina - promowanie wartości rodzinnych, dobre wychowanie.
7. Otwartość - na współpracę z organizacjami, środowiskami dającymi wartość, na nowe efektywne metody działania (szkolenia, metodyki rozwoju stowarzyszenia).
8. Uczciwość - w relacjach wewnętrznych, w postrzeganiu nas oraz każdym działaniu, przejrzystość.

  • członków
  • Zaangażowanych osób
  • Zrealizowanych projektów

Wydarzenia

Napisz do nas